VL_logo.JPG


kapittel
Via LucisVia Lucis
Oostmaaslaan 950
3063 Rotterdam.
Kaart »VL_schootsvel.JPG

kapittel Via Lucis


Elke Vrijmetselaar die een jaar of langer in het bezit is van de Meestergraad en een toegewijd lid van zijn loge is, kan zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Orde der Hoge Graden. Bij zijn eventuele inwijding zal een belofte van hem worden gevraagd. Hij zal de bereidheid moeten uitspreken om de dieperliggende betekenis van het kruis in al haar rijkdom te willen ervaren.Waarde Broeder Meester-Vrijmetselaar,

Het is u waarschijnlijk bekend dat binnen het kader van de Nederlandse Vrijmetselarij rituele 'vervolgpaden' bestaan die aansluiten op de weg, die in de 0rde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (kortweg 'De Blauwe Graden' genoemd) leidt tot ons Leerling—, Gezel- en Meesterschap.

Die 'vervolgpaden' zijn voor een belangrijk deel al in de 18de eeuw in Frankrijk ontstaan en bouwen onder andere voort op de Hiram-mythe.

Ze houden zich hoofdzakelijk bezig met het trachten verdieping te geven op de vele vragen die de mythe in het Meester-rituaal onbeantwoord laat.
Een aantal van de, op die vragen ontwikkelde rituelen, heeft zich vanuit Frankrijk over de toen bekende maçonnieke wereld verspreid. Een daarvan is de 'Rite Moderne'

Het is het oudste en in ledental grootste 'vervolgpad' binnen de Nederlandse Vrijmetselarij.


Een folder over de Hoge Graden kunt u hier downloaden.Grootzegel.JPG

De inwijding

De opneming tot lid van de 0rde der Hoge Graden vindt plaats tijdens een inwijding die voert tot de graad van Soeverein Prins van het Rozekruis, de zevende en Iaatste graad van de 'Rite Modeme', ook wel de Liefdegraad genoemd.

0nder de symbolen die ons in dit rituaal worden aangereikt, neemt het kruis een dominante plaats in. Het is het universele symbool sinds de oudheid.

Met de verheffing tot Soeverein Prins van het Rozekruis wordt op een indrukwekkende wijze gepoogd de Meester – Vrijmetselaar één van de veie sleutels te geven die 'ons mens-zijn' een nieuwe dimensie laat beleven, om je uiteindelijk de mens te laten worden die je bent. Voor jezelf en voor de ander.

Elke zoeker streeft ook naar eenheid of Eenheid en komt vroeg of laat tot de ontdekking dat er sluiers liggen over ons aards bestaan en dat het optillen van een deel van deze sluiers zicht richt op het diepste wezen van het leven: Liefde.

Straatsburg_rituaal.JPG

Democratische organisatievorm

De oprichting van onze Orde vond plaats op 15 oktober 1803.
De Orde bestaat momenteel uit drieëndertig Kapittels in Nederland, twee in Suriname en één op Curaçao en één op Aruba.


De besturen van die Kapittels worden op democratische wijze gekozen door de leden. Het totale ledental bedraagt thans circa 1500.

Afgevaardigden van de Kapittels kiezen op de Algemene Vergadering van onze Orde, genaamd het Hoofkapittel der Hoge Graden, de leden van het Opperbestuur en ook de Grootmeester.

Het hoogste gezag van de 0rde wordt gevormd door het Hoofkapittel der Hoge Graden dat normaal gesproken één maal per jaar wordt gehouden, en wordt voorgezeten door de Grootmeester.
Hoge_Graden_stempelafdruk.jpgWanneer U contact wenst met kapittel Via Lucis, op een meer persoonlijke manier wilt kennis maken, dan kan dat via telefoon of e-mail. U kunt ook gebruik maken van de tab 'Vraag om informatie'.

Lid    Plaats    Telefoon    E-mail adres   
R.P. Arts    Vlaardingen    010-4749593    rarts@planet.nl   
T. Sterk    Rotterdam    010-4650 175    tsterk@zonnet.nl   


Zij gingen U voor en vonden kapittel Via Lucis om meer kracht te geven aan eigen denken en bestaan. Uit innerlijke drang op weg om "een beter mens" te zijn in "een harmonieuzer samenleving".

Van hen kunt U vernemen hoe u zich kunt aanmelden voor het lidmaatschap van de Orde der Hoge Graden.


Wanneer u informatie wilt kunt u diverse mogelijkheden aanvinken, u kunt ook een bericht sturen.


NB: wij gebruiken uw email adres alleen om u antwoord te geven.
1555